strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy PRZY SĄDZIE REJONOWYM W MIELCU Łukasz Dziuban
Lokal mieszkalny o pow. 33,10 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-27
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 33,10 m2
Cena wywoławcza: 58 950,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 187/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

27 czerwca 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mielcu, ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, sala numer 18, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Nieruchomości położonej w miejscowości Mielec, przy ul. Staffa 1, będącej współwłasnością dłużników solidarnych w częściach po 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o numerze 30 położonego na III kondygnacji, o pow. 33,10 m2, dla którego Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zs. w Mielcu prowadzi zbiór dokumentów, stanowiącego współwłasność nw. dłużników solidarnych:

(…)

Cena oszacowania ww. nieruchomości wynosi 78 601,00 złotych.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest 58 950,75 złotych.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 7 860,10 złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, na rachunek bankowy Komornika Mielcu nr: 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (należy okazać potwierdzenie przelewu).

Nieruchomość tę można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr tel. tel. (17) 77 07 101 i na stronie: komornik-mielec.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowe informacje pod nr tel. (17) 770 71 01  

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Staffa
Miasto: Mielec
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone