strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gorlicach Cezary Błażowski
Nieruchomości niezabudowane: działka nr 513, o pow. 0,6981 ha, działka nr 673 o pow. 0,2701ha oraz działka nr 698 o pow. 5,3331 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-08
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości niezabudowane: działka nr 513, o pow. 0,6981 ha, działka nr 673 o pow. 0,2701ha oraz działka nr 698 o pow. 5,3331 ha
Cena wywoławcza: 28 560,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 402/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na

podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 czerwca 2016 r. o godz. 9:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości niezabudowanych położonych w Sękowej, opisanych jako: działka nr 513, o pow. 0,6981 ha, działka nr 673 o pow. 0,2701 ha oraz działka nr 698 o pow. 5,3331 ha, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00010306/0.

a) Ustalono sumę oszacowania nieruchomości, tj. działka nr 513 o pow. 0,6981 ha na kwotę: 104 994,00 zł,

- ustalono cenę wywołania na kwotę 78 750,00 zł (3/4 sumy oszacowania),

- ustalono wysokość rękojmi na kwotę 10 500,00 zł.

b) Ustalono sumę oszacowania nieruchomości, tj. działka nr 673 o pow. 0,2701 ha na kwotę 38 111,00 zł,

- ustalono cenę wywołania na kwotę 28 560,00 zł (3/4 sumy oszacowania),

- ustalono wysokość rękojmi na kwotę 3 820,00 zł.

c) Ustalono sumę oszacowania nieruchomości, tj. działka nr 698 o pow. 5,3331ha na kwotę 86 483,00 zł,

- ustalono cenę wywołania na kwotę 64 870,00 zł (3/4 sumy oszacowania),

- ustalono wysokość rękojmi na kwotę 8 650,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 w Deutsche Bank Polska SA.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: 

Gorlice, ul. Kościuszki 34, 1 piętro, pok. 16-19, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sękowa
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone