strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bydgoszczy Sławomir Jaworski
Lokal mieszalny o pow. 45,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-14
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszalny o pow. 45,70 m2
Cena wywoławcza: 52 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1705/14
Opis:

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski (tel. (52) 322 63 61)

ogłasza, że w dniu

 

14 czerwca 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy Wydział XII Cywilny, mieszczącego się przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy w sali nr 208, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

położonego: 86-065 Łochowo, ul. Szosa Bydgoska 41/4, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00198288/3.

 

Opis: lokal położony na I piętrze: 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, wc, wydzielenie na kabinę łazienkową oraz wydzielenie na małe pomieszczenie z piecem centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 45,70 m2. Lokal wyposażony w etażowe centralne ogrzewanie i instalację wodno-kanalizacyjną. Budynek wykazuje konieczność przeprowadzenia kapitalnego remontu. Z ww. lokalem związany jest udział wynoszący 46/283 części we własności gruntu oraz częściach wspólnych nieruchomości zapisanej w KW nr BY1B/00073359/0 prowadzonej przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

 

Suma oszacowania wynosi 70 400,00 zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 800,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 040,00 pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika:

mBank SA 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001

(co najmniej na 3 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium KM 1704/14) albo gotówką w siedzibie kancelarii w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13/II P nie później niż w dniu poprzedzającym licytację do godz. 15:00. Osoby wpłacające rękojmię przelewem zobowiązane są do wskazania konta bankowego, na które należy dokonać ewentualnego zwrotu wpłaconej kwoty oraz okazania potwierdzenia dokonanej wpłaty przed przystąpieniem do licytacji.

W dniu 1.06.2016 r. można oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 13:20.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Bernardyńskiej 13/IIP można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szosa Bydgoska
Miasto: Łochowo
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone