strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Tomasz Szybalski Kancelaria Komornicza w Nowogardzie
Nieruchomość lokalowa o powierzchni użytkowej 39,12 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-28
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa o powierzchni użytkowej 39,12 m2
Cena wywoławcza: 71 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 97/15
Opis:

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1O/00028791/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Tomasz Szybalski na podstawie art. 953 kpc

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

28 czerwca 2016 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie mającego siedzibę przy ul. Kilińskiego 8 w sali nr 113 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…),

położonej: 72-200 Nowogard, 3 Maja 5/8,

dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: SZ1O/00028791/2].

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa, położona w Nowogardzie przy ulicy 3 Maja nr 5/8 o powierzchni użytkowej 39,12m2 w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnym udziałem 676/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą KW nr 14821. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i korytarza. Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych określono jako dobry.

 

Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych

19 2030 0045 1110 0000 0398 9470

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć

nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne

osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać dnia 20.06.2016r. w godz. 11:00-11:30, zaś w kancelarii komornika do

wglądu znajduje się odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego,

wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez

zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o

zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie

orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez

złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed

rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą

uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 3 Maja
Miasto: Nowogard
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone