strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Goleniowie Norbert Korzeniewski
Lokal działki o pow. 9367 m2 i działki o pow. 5645 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-29
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal działki o pow. 9367 m2 i działki o pow. 5645 m2
Cena wywoławcza: 85 916,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4185/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

29 czerwca 2016 r. o godz. 15:00

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

1) udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 31/1 o powierzchni 9 367 m2, w klasach bonitacyjnych i powierzchniach  odpowiednio  RV-0,0280 ha, RVI-0,9087 ha. Uzbrojenie w   zasięgu – instalacje: wodna, sanitarna, gazowa i energetyczna. Brak dostępu do drogi  publicznej – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego droga zostanie wydzielona z przedmiotowej działki. Przez teren działki przebiega linia elektroenergetyczna  15kV – do likwidacji i skablowania w liniach rozgraniczających dróg. Nieruchomość położona w miejscowości Rurzyca, przy ul. Goleniowska  82 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00029459/0.

 

Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  160 033,00 .

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 120 024,75 zł.

Rękojmia wynosi 16 003,30 zł.

 

1) udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 31/16 o powierzchni  5 645 m2, w klasie bonitacyjnej 0,5645 ha. Uzbrojenie w zasięgu – instalacje: wodna, sanitarna, gazowa i energetyczna. Z dobrym dostępem do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego droga zostanie wydzielona z przedmiotowej działki. Przez teren działki przebiega linia  elektroenergetyczna  15kV – do likwidacji i skablowania  w liniach rozgraniczających dróg.  Nieruchomość położona w miejscowości Rurzyca, gm. Goleniów i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00029459/0.

 

Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  114 555,00 zł.

I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 85 916,25.

Rękojmia wynosi 11 455,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 28.06.2016 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto:
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone