strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Zabudowana nieruchomość o pow. 1 056 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-15
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 1 056 m2
Cena wywoławcza: 84 132,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1345/14
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka, tel. (91) 321 21 24 Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

15 czerwca 2016 r. o godz. 14:45

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 205 odbędzie się:

DRUGA   LICYTACJA

prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, oznaczona numerem ewidencyjnym 34/2 obręb 15 Karsibór o powierzchni 1 056 m2, znajdująca się w miejscowości Świnoujście przy ulicy Osadników Wojskowych nr 2, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1W/00044761/7 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Teren działki oznaczonej nr 34/2 ma kształt regularny, wydłużony, zbliżony do prostokąta. Konfiguracja terenu płaska. Uzbrojenie - sieć: wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, TV, co lokalne. Dojazd - droga nieutwardzona, średnia dostępność komunikacyjna. Na działce znajduje się budynek mieszkalny, wybudowany w technologii tradycyjnej, w okresie przedwojennym. Jest to budynek w zabudowie wolnostojącej, podpiwniczony, piętrowy + nieużytkowe poddasze (brak schodów). Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 89 m2 (wg zaświadczenia - deklarowana przez podatnika podatku od nieruchomości powierzchnia użytkowa). Dach spadowy pokryty dachówką do remontu. Tynki zewnętrzne brak, częściowo ocieplony. Stolarka okienna PCV zdemolowana. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna brak. Stan techniczny budynku określono jako nie nadający się do zamieszkania, do kapitalnego remontu. Na terenie nieruchomości znajdują się również niewielkie fragmenty budynku o nieokreślonej funkcji bez wartości użytkowej. Nieruchomość nieogrodzona, teren zaniedbany.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126 198,00 zł.

II Cena wywołania wynosi: 84 132,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 12 619,80 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. do dnia 14 czerwca 2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy  

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Osadników Wojskowych
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone