strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński
Lokal mieszkalny o pow. 67,50 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-11
Godzina: 10:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 67,50 m2
Cena wywoławcza: 76 800,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1342/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński (tel. (77) 456 68 31, fax (77) 453 74 26) ogłasza, że dnia

 

11 lipca 2016 r. o godz. 10:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy Ozimskiej 60 A w sali nr 129, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…) - na podstawie umowy darowizny z dnia 23.11.2012 r., stanowiącej: lokal mieszkalny nr 1 z przynależną piwnicą o łącznej pow. użytkowej według zapisów w księdze wieczystej 67,50 m2, położony w budynku mieszkalnym w Opolu przy ul. Krapkowickiej 10 wraz z udziałem 1/3 w częściach wspólnych budynku i w prawie współwłasności działki gruntowej nr 44/3 km 38 o pow. 0,0540 ha. Przedmiotowa nieruchomość lokalowa znajduje się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Teren nieruchomości równy i płaski z ogrodzeniem z przęseł stalowych. Kształt nieruchomości regularny z uzbrojeniem w wodę, kanalizację, prąd. Działka zagospodarowana zielenią niską i wysoką oraz chodnikami z kostki betonowej. Kształt działki regularny. Budynek mieszkalny, wykonany w systemie tradycyjnym, wolnostojący, podpiwniczony, wybudowany przed 1939 r. Przedmiotowy lokal mieszkalny obecnie w czasie prac remontowych. Lokal znajduje się na parterze i składa się według zapisów w KW z 2 pokoi, 2 kuchni i piwnicy o łącznej powierzchni użytkowej 67,50 m2. W wyniku dokonanych oględzin i obmiarów stwierdza się, że lokal składa się z 4 pomieszczeń w czasie remontu o łącznej pow. użytkowej 61,27 m2. Przyjęto procentowe zaawansowanie robót remontowych na dzień wyceny równe: 55,5%. Zgodnie z umową darowizny z dn. 31.08.2010 r. właściciel nieruchomości ustanowił dożywotnią i nieodpłatną służebność osobistą mieszkania polegającą na prawie wyłącznego korzystania z jednego pokoju w wycenianym lokalu mieszkalnym z używalnością kuchni, łazienki, przedpokoju i piwnicy. Wartość służebności oszacowana na kwotę 38 000,00 zł.

Położonej: 45-715 Opole, Krapkowicka 10/1,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1O/00071680/3.

Suma oszacowania wynosi 115 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 520,00 zł. Rękojmię można uiścić:

- w kancelarii Komornika w: Opole 45-050, ul. gen. Zajączka 18/4 najpóźniej do godz. 15:00 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 8.07.2016 r.),

- lub na konto komornika najpóźniej do dnia 10.07.2016 r. na konto:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

53 1020 3668 0000 5002 0093 0313

z dopiskiem „wadium na licytację”.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.opolekomornik.pl w zakładce licytacje.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Krapkowicka
Miasto: Opole
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone