strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimu Dariusz Szydłowski
Działka gruntowa  zabudowa budynkiem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-15
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka gruntowa  zabudowa budynkiem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 133 599,60
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2246/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Dariusz Szydłowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu z siedzibą kancelarii w Oświęcimiu przy ul. Jagiełły 32 na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955(983) kpc zawiadamia, że w dniu

 

15 lipca 2016 r. o godz. 14:00

 

w Sadzie Rejonowym w Oświęcimiu przy ul. Rynek Główny 14, w sali nr 208 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: 32-651 Łęki, ul. Klonowa 32, nr działki 533;

księga wieczysta: nr KR2E/00009312/4 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kętach;

opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem.

Nieruchomość składa się z działki gruntu nr 533 o powierzchni 3 300 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni: parter – 99,91 m2 oraz poddasze – na dzień oględzin niezagospodarowane, potencjalna powierzchnia użytkowa do uzyskania po adaptacji poddasza na cele mieszkalne PU= 72,17 m2.

 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 200 600,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę
133 599,60 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości tj. 20 060,00 zł, w jeden
z następujących sposobów:

- gotówką w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;

- przelewem na rachunek bankowy komornika ING Bank Śląski SA nr 96 1050 1344 1000 0090 9219 4043, uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej
w dniu poprzedzającym licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Nieruchomość można oglądać w okresie dwóch tygodni przed planowaną licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości oraz akta sprawy znajdują się do wglądu w kancelarii komornika a na
7 dni przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika oraz na stronach internetowych: www.oswiecim-komornik.pl, www.ikomornik.pl, www.dawro.pl.

 

Szczegółowych informacji o licytacji udziela sekretariat kancelarii komornika

- tel. (33) 848 50 64

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Klonowa
Miasto: Łęki
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone