strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Małgorzata Powalska-Graba
Lokal mieszkalny o pow. 61,6 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-22
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 61,6 m2
Cena wywoławcza: 113 546,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1477/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

22 czerwca 2016 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śląskim, sala 304, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość (lokal mieszkalny) nr 4 o powierzchni użytkowej 61,6 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki oraz wc
i przedpokoju, położonego na I piętrze budynku pięciokondygnacyjnego w miejscowości Świeradów Zdrój przy ul. Korczaka 1A/4. Budynek mieszkalny położony jest na działce
nr 42/5 o powierzchni 0,3294 ha. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 313/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (JG1S/00029277/7). Lokal stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika.

Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00030787/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 170 320,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę
113 546,66 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 17 032,00 zł w gotówce w kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika:

PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Korczaka
Miasto: Świeradów Zdrój
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone