strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Syndyk Elżbiety Mitręga - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej
Działka o pow. 237 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 94 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-30
Godzina: 16:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 237 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 94 m2
Cena wywoławcza: 395 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT

zabudowana nieruchomość położona w Łodzi, przy ul. Cylla 14

 

Syndyk masy upadłości Elżbiety Mitręgi oferuje do sprzedaży nieruchomość stanowiącą działkę gruntu nr 320/33, położoną w Łodzi, w obrębie P-39, przy ulicy Wawrzyńca Cylla 14, o powierzchni 237 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni 94 m2, dla której Sąd  Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00122039/7 - z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) na następujących warunkach:

1. Pisemne oferty w języku polskim mogą być składane w zaklejonej kopercie - w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku do godziny 16:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres) - na adres: Syndyk masy upadłości Hubert Sidowski, Kancelaria Adwokacka, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) z czytelnym oznaczeniem na kopercie – „oferta zakupu nieruchomości – Cylla 14”.

2. Cena wywoławcza wynosi 395 000,00 zł brutto.

3. Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 20 000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości (Kancelaria adwokacka Hubert Sidowski, ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź) o nr 31 1090 1304 0000 0001 3193 4666 Bank Zachodni WBK S. A. oraz spełniać pozostałe wymogi określone regulaminem sprzedaży.

4. Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin sprzedaży wyłożony do wglądu w biurze syndyka oraz na stronie internetowej www.dawro.pl/cylla

5. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 30 czerwca 2016 r. po wcześniejszym uzgodnieniu (numer telefonu: 602 444 028, e-mail: syndyk@sidowski.com.pl)

 

 Pobierz: Warunki sprzedaży.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wawrzyńca Cylla
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone