strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Lokale mieszkalne o pow. 64,45 m2 i 179,59 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-29
Godzina: 12:54:00
Przedmiot sprzedaży: Lokale mieszkalne o pow. 64,45 m2 i 179,59 m2
Cena wywoławcza: 152 700,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 779/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 czerwca 2016 r. o godz. 12:45

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wrząsowice, gm. Świątniki Górne , składającej się z :

·        lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 66/274 części ( lokal położony jest w przyziemiu budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 64,45 m2, do lokalu przynależy hydrofornia o powierzchni 1,94 m2, lokal mieszkalny nr 1 wyodrębniony został w budynku mieszkalnym nr 239 posadowionym na działce ewidencyjnej nr 95 o powierzchni 0,55 ha), dla lokalu nr 1 prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Wieliczce Sądu Rejonowego w Wieliczce KW o nr KR1I/00033078/5 – w księdze wieczystej ujawnione jest prawo najmu (art. 1002 kpc),

·        lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 208/274 części ( lokal położony jest w parterze i poddaszu budynku i składa się z czterech pokoi, salonu, kuchni, dwóch łazienek, dwóch przedpokoi i garderoby o łącznej powierzchni użytkowej 179,59 m2, do lokalu przynależy garaż o powierzchni 28,30 m2, lokal mieszkalny nr 2 został wyodrębniony w budynku mieszkalnym nr 239 posadowionym na działce ewidencyjnej nr 95 o powierzchni 0,55 ha), dla lokalu mieszkalnego nr 2 prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Wieliczce Sądu Rejonowego w Wieliczce KW o nr KR1I/00034662/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

·        lokal mieszkalny nr 1 oszacowany jest na kwotę: 203 568,00 zł,

·        lokal mieszkalny nr 2 oszacowany jest na kwotę: 850 175,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

·        cena wywoławcza za lokal mieszkalny nr 1 wynosi: 152 700,00 zł,

·        cena wywoławcza za lokal mieszkalny nr 2 wynosi: 637 650,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę:

·        wadium za lokal mieszkalny nr 1 wynosi: 20 400,00 zł,

·        wadium za lokal mieszkalny nr 2 wynosi: 85 020,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wrząsowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone