strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Marcin Łągiewka
Lokal w Bytomiu
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-21
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal w Bytomiu
Cena wywoławcza: 66 510,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 648/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie  Rejonowym w Bytomiu Marcin Łągiewka  Kancelaria  Komornicza  w Bytomiu zawiadamia na podstawie  art. 953 kpc  w związku  z  art. 955 kpc,  że  w dniu 

 

21 czerwca 2016 r.  o godz. 13:30

 

w  Wydziale  Cywilnym  Sądu Rejonowego w Bytomiu w sali nr: 230 odbędzie się

 

PIERWSZA   LICYTACJA

 

niżej określonej nieruchomości:

miejsce położenia: 41-933 Bytom, ul. Łokietka 1b/12,

księga wieczysta: nr KA1Y/00040907/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Bytomiu,

opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębną nieruchomość,

(…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  88 680,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 66 510,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 8 868,00 zł. Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 4 k.p.c., rękojmia może być złożona, aż do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych  według  prawa  bankowego  do  jej  wystawienia  zaopatrzonej  w upoważnienie właściciela  książeczki  do  wypłaty całego  wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Komornik wskazuje jako preferowany sposób wniesienia rękojmi wpłacenie wymaganej kwoty na najpóźniej dwa dni przed licytacją na konto komornika

60 1050 1445 1000 0023 0270 4081 ING Bank Śląski SA O. Regionalny w Krakowie.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godzinach od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem kancelarii komornika, zaś akta postępowania egzekucyjnego znajdują się do wglądu w sekretariacie Sekcji do Spraw Cywilnych i Egzekucyjnych (pokój 232) w godzinach pracy Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łokietka
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone