strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bytomiu Maria Goraj
Zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 2 264 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-20
Godzina: 10:20:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 2 264 m2
Cena wywoławcza: 328 124,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 757/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Maria Goraj zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 lipca 2016 r. o godz. 10:20

 

w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, w sali nr 230, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bytomiu przy ul. Żeromskiego 14, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym (do 23.05.2094 r.) dłużnika: (…).

Dla przedmiotowej nieruchomości o łącznej powierzchni działek gruntu 2 264 m2 Sąd Rejonowy w Bytomiu prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1Y/00004633/7.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 492 186,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 328 124,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć na dzień przed licytacją rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 49 218,60 zł przelewem na rachunek bankowy komornika nr

54 1050 1230 1000 0022 6196 2969

(decyduje data wpływu na konto komornika) z podaniem sygn. akt KM 757/13, w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub gotówką.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 281 24 59

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żeromskiego
Miasto: Bytom
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone