strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz Kancelaria Komornicza we Wrocławiu
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0835 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-14
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0835 ha
Cena wywoławcza: 1 035 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1789/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00111156/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 czerwca 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 1, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…), położonej: 55-040 Kobierzyce, Dębowa 12, Tyniec Mały, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: KW WR1K/00111156/9].

 

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, o powierzchni 0,0835 ha (działka nr 158/60, obręb ewidencyjny Tyniec Mały, AM-1). Nieruchomość usytuowana jest na częściowo zagospodarowanym osiedlu domów jednorodzinnych we wsi Tyniec Mały przy ul. Dębowej 12. W przedniej części działki posadowiony jest budynek mieszkalny, za nim znajduje się zagospodarowane podwórko z licznymi nasadzeniami. Budynek mieszkalny, wolnostojący, częściowo podpiwniczony, z dachem wielospadowym krytym dachówką ceramiczną, ocieplony, stolarka okienna PCV wyposażona w rolety zewnętrzne.

 

Suma oszacowania wynosi 1 380 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 035 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 138 000,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, czyli w dniu 13.06.2016 r. (art. 962 § 1 KPC) tytuł przelewu: „rękojmia na licytację-KM 1789/15 (imię i nazwisko licytanta)”.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art. 953 § 1 pkt 4 kpc).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym; licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc).

 

Komornik wyznacza termin oględzin przedmiotu licytacji, zgodnie z art. 953 § 1 pkt 5) kpc na dzień 9.06.2016 r. na godz. 10:30. Komornik informuje, że od dnia 10.06.2016 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny przy ul. Poznańskiej 20,Wrocław odpis protokołu opisu i oszacowania prawa majątkowego, operat szacunkowy biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 59 15

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dębowa
Miasto: Kobierzyce
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone