strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Świnoujściu Piotr Żygadło
Lokal mieszkalny pow. 19,78 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-06-29
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny pow. 19,78 m2
Cena wywoławcza: 59 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Piotr Żygadło na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

 

29 czerwca 2016r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu mającego siedzibę przy ul. Paderewskiego 6 w sali nr 100, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (…),

położonego: 72-600 Świnoujście, ul. Marynarzy 5/2,

dla którego Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: Sz1W/00023790/6]

 

Budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia:

 

Charakterystyka lokalu:

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa położona w Świnoujściu przy ul. Marynarzy 5/2 w budynku wielorodzinnym wraz z przynależnym udziałem 1978/100365 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą Sz1W/00011423/6. Przedmiot licytacji posiada założoną księgę wieczystą KW nr Sz1W/00023790/6 w Sądzie Rejonowym w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 19,78 m2.

Struktura pomieszczeń w lokalu mieszkalnym:

1. Pokój I

2. Kuchnia

3. Łazienka z WC

4. Przedpokój

Instalacje wewnętrzne:

·        instalacja wodno-kanalizacyjna,

·        instalacja energetyczna,

·        instalacja gazowa,

·        instalacja wentylacji grawitacyjnej,

·        instalacja domofonowa,

·        instalacja teletechniczna,

·        instalacja ciepłej wody z indywidualnego pieca gazowego,

·        instalacja c.o. z sieci zewnętrznej,

 

Charakterystyka lokalu według stanu z dnia wizji lokalnej:

 

·        Drzwi zewnętrzne - wzmocnione, nowoczesne w dobrym stanie techniczno-użytkowym,

·        Drzwi wewnętrzne - harmonijkowe w słabszym stanie techniczno-użytkowym oraz brak drzwi,

·        Stolarka okienna - drewniana, zespolona w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

·        Parapety - masywne, prefabrykowane w słabszy stanie techniczno - użytkowym,

·        Podłogi:

- w pomieszczeniu mieszkalnym panele podłogowe w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

- na korytarzu panele podłogowe w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

- w kuchni terakota w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

- w łazience terakota w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

- na balkonie terakota w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym,

·        Ściany:

- w pomieszczeniu mieszkalnym ściany pokryte farbą ścienną w przeciętnym stanie

techniczno-użytkowym,

- na korytarzu ściany pokryte farbą ścienną w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

- w kuchni ściany pokryte farbą ścienną oraz glazurą w słabszym stanie techniczno-użytkowym,

- w łazience ściany pokryte glazurą oraz farbą ścienną w przeciętnym stanie techniczno-użytkowym,

 

Funkcjonalność lokalu jest słabsza jak na taką powierzchnię. Kuchnia z oknem na pokój. Kuchnia widna. Łazienka razem z w c. Ekspozycja okien na jedną stronę świata południowo-wschodnią ( na port ). Standard wykończenia, wyposażenia oraz jakość użytych materiałów wykończeniowych zostaje określony jako nieco słabszy niż podstawowy.

 

Charakterystyka budynku:

 

Budynek niskokondygnacyjny, wybudowany w latach 60-tych w technologii mieszanej, wykazuje zużycie techniczne i funkcjonalne proporcjonalne do okresu używania.

Klatka schodowa zamykana na klucz, funkcjonujący domofon. Przy budynku stwierdzono niewielkie uciążliwości wewnętrzne polegające na przenikaniu do budynku hałasów i wibracji pochodzących z pobliskiej drogi. Budynek jest otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym.

 

Budynek : 4 piętrowy ( 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemna ),

Konstrukcja: technologia mieszana,

Funkcja budynku: mieszkalno-usługowa,

Rok budowy: lata 60- te,

Stan techniczny: przeciętny,

 

Ogólna charakterystyka konstrukcyjna budynku:

 

·        fundamenty: nie badano,

·        ściany zewnętrzne: cegła, otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym,

·        ściany wewnętrzne: cegła,

·        stropy: nad piwnicą masywne,

·        dach: konstrukcja masywna,

·        pokrycie dachu: papa,

·        instalacje: wodno - kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, c.o. z sieci zewnętrznej, ciepła woda z pieca gazowego, telefoniczna, domofonowa, telewizyjna, wentylacji grawitacyjnej, wentylacji spalinowej, odwodnienia zewnętrznego.

 

Szacowany lokal mieszkalny położony jest w Świnoujściu przy ul. Marynarzy w lewobrzeżnej, śródmiejskiej części miasta. Sąsiednie zabudowania stanowią kilkurodzinne domy o charakterze mieszkalno-usługowym wybudowane w okresie przedwojennym, w latach 60 i w ostatnich kilkunastu latach.

Dobry dostęp do miejskiej infrastruktury handlowo-usługowej i kulturalno -oświatowej. W okolicy wystarczająca ilość sklepów spożywczych i przemysłowych oraz punktów usługowych różnych branż. W pobliżu znajduje się poczta, kościół katolicki, apteka, szkoła podstawowa i gimnazjum. Przed domem znajdują się w ograniczonej liczbie miejsca postojowe.

Odległość od głównych ciągów komunikacyjnych sprawia, iż mieszkańcy przedmiotowej

nieruchomości mogą odczuwać niewielkie utrudnienia spowodowane hałasem czy wibracjami

pochodzącymi z dróg miejskich. Z przedmiotowego lokalu rozpościera się ładny widok na port. Autor operatu ocenił lokalizację ogólną i szczegółową jako dobrą.

 

Suma oszacowania wynosi 79 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 900,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

 

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Świnoujściu 49 12403914 1111 0010 5196 8787 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Marynarzy
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone