strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek
Lokal mieszkalny o pow. 119,77 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-07-08
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 119,77 m2
Cena wywoławcza: 280 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2080/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, zawiadamia że w dniu

 

8 lipca 2016 r. o godz. 14:00

 

w sali nr 56 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia przy ul. Podwale 30, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wrocław przy ul. Wyszyńskiego 116, oznaczonej jako: lokal mieszkalny nr 6, stanowiącej własność dłużnika: (…), ul. Wyszyńskiego 116/6, 50-307 Wrocław, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków o nr WR1K/00126774/5.

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o pow. 119,77 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 980/10000 w prawie do nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części wspólne budynku i urządzeń niesłużące do wyłącznego użytku właścicieli lokali, wskazane w księdze wieczystej WR1K/00126774/5. W budynku znajduje się 19 lokali, wszystkie o funkcji mieszkalnej (brak lokali handlowych i usługowych). W piwnicach znajdują się pomieszczenia gospodarcze (piwnice) przeznaczone do korzystania dla mieszkańców. Strych, jako część wspólna nieruchomości, stanowi otwartą przestrzeń, wykorzystywaną na cele magazynowe. Budynek wyposażony jest we wszystkie przełącza infrastruktury technicznej i instalacje (energetyczne, wodne, kanalizacyjne, gazowe, wentylacji grawitacyjnej), a ponadto instalację domofonową, telekomunikacyjną, antenową (telewizja kablowa i Internet). Budynek z przedmiotowym lokalem znajduje się w granicach działki ewidencyjnej nr 17 o powierzchni 0,0340 ha, obręb: Plac Grunwaldzki we Wrocławiu.

Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 6 położony na II piętrze (3 kondygnacji nadziemnej) wieloklatkowego budynku mieszkalnego w zabudowie zwartej przy ulicy Wyszyńskiego nr 116 we Wrocławiu. Zgodnie z zapisami w Księdze Wieczystej, powierzchnia nieruchomości wynosi 119,80 m2, na którą składa się powierzchnia trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, 2 nyży i spiżarki. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu. Pomieszczenia lokalu zajmują pół kondygnacji II piętra (na tej kondygnacji są dwa lokale), lokal dwustronny, z widokiem w kierunku ulicy Wyszyńskiego (wschodnim) oraz na podwórze (zachodnim). Wejście do lokalu odbywa się z klatki schodowej. Lokal dwustronny, o przechodnim charakterze pomieszczeń, w którym wykonano remont obejmujący m.in. wymianę drzwi wejściowych i okien.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 420 000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).

Cena wywoławcza na pierwszej licytacji wynosi: 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 42 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (71) 342 91 91.

Wadium może zostać wpłacone również na rachunek bankowy komornika o numerze:

42 1020 5242 0000 2402 0020 5443 PKO BP SA III O. WROCŁAW.

Środki winny znaleźć się na rachunku komornika najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy wraz z aktami sprawy znajduje się w kancelarii komornika pod sygn. akt: KM 2080/12.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 342 91 91

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wyszyńskiego
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone