strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Tomasz Paszek
Działki o pow. 0,8801 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-06
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,8801 ha
Cena wywoławcza: 169 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2959/14
Opis:

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

6 lipca 2016 r. o godz. 14:15

w sali nr 205 Sądu Rejonowego w Oświęcimiu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Skidziń, przy ul. Podlipie 2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KR1E/00007232/8, opisanej jako: nieruchomość gruntowa działka nr 365, nr 366, nr 477, nr 478 o pow. 0,8801 ha. Działki nr 365 i 366 nieregularnego kształtu tworzą gospodarstwo rolne z wydzielonym i ogrodzonym obszarem użytkowanym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i zabudowę gospodarczą wraz z zielenią przydomową. Pozostała część to pola uprawne. Budynek mieszkalny oznaczony nr 2 przy ul. Podlipie. Obiekt wzniesiony w latach 50-60 XX w, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem częściowo użytkowym. Na działce znajduje się budynek gospodarczy z dwoma garażami i pomieszczeniem dla chowu drobiu. Powierzchnia użytkowa -135,46 m2. Druga para działek 477 i 478 - działki oddalone o około 2 000 m (w linii prostej), niezabudowane, nieogrodzone, nieuzbrojone - wykorzystywane rolniczo. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Wydziale V Ksiąg Wieczystych pod nr KW KRIE/00007232/8. Nieruchomość składa się z :

1 - Działki gruntu nr 365 o powierzchni 0.0691 ha,

2 - Działki gruntu nr 366 o powierzchni 0,6139 ha,

3 - Działki gruntu nr 477 o powierzchni 0,0209 ha,

4 - Działki gruntu nr 478 o powierzchni 0,1762 ha,

5 - Budynku mieszkalnego o powierzchni 135,46 m2,

6 - Budynku gospodarczego o powierzchni 42,46 m2, stanowiącej własność dłużnika:

(…).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 226 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 169 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 22 600,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji (decyduje data wpływu ww. kwoty na konto komornika).

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, bezpłatne i dożywotnie użytkowanie 1/2 cz. budynku mieszkalnego oraz zabudowań gospodarczych nr 102 w Skidziniu oraz dz. grt. 366 obszaru 8A.

Prawo to zostało oszacowane na kwotę 45 720,26 zł. Stosownie do treści art. 1000 §3 kpc ujawnione w księdze wieczystej prawo pozostanie w mocy, dlatego też cena oszacowania nieruchomości została pomniejszona o wartość tego prawa. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Podlipie
Miasto: Skidziń
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone