strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu
Zabudowane działki w Jawiszowicach
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-19
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowane działki w Jawiszowicach
Cena wywoławcza: 320 230,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2344/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

19 lipca 2016 r. o godz. 14:00

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim, sala 110 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Jawiszowice, stanowiącej własność dłużnika: (...), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu nr KR1E/00003580/4, oznaczonej jako: gospodarstwo rolne opisanej jako nieruchomość położona w Jawiszowicach, obr. nr 1 składająca się z działek ew. nr 939/4, 742/112 oraz działki nr 742/33 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
nr 5 przy ul. Wyszyńskiego. Działka nr 742/33 o pow. 0,4605 ha, w kształcie wydłużonego prostokąta, zabudowana jednopiętrowym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 149,64 m2. Budynek wykonany w technologii murowanej, częściowo podpiwniczony, elewacja ocieplona, dach kryty papą. Obiekt po częściowej modernizacji i remoncie. Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej: lawy fundamentowe żelbetowe, ściany przyziemia beztonowe, izolacje przeciwwilgociowe (pozioma i pionowa). Ściany parteru z cegły pełnej
na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany działowe niekonstrukcyjne z cegły dziurawki, zbrojone bednarką, stropy płytowe żelbetowe, grubość 12 cm. Schody żelbetowe wylewane na mokro, obłożone drewnem, dach o konstrukcji drewnianej, wentylowany, kryty papą.
Ściany – malowane emulsyjnie, flizy, boazeria, tapety. Stolarka okienna i drzwiowa – PCV
i drewniane, zespolone starego typu (do wymiany), drzwiowa drewniana płytowa pełna
i szklona. Podłogi i posadzki – panele podłogowe, płytki ceramiczne, wylewki betonowe, parkiety. Instalacje – elektryczne, wodociągowa, kanalizacyjna, cw z bojlera elektrycznego,
co – piec grzewczy na węgiel, instalacja gazowa. Stan techniczny dobry, standard wykończenia – powyżej przeciętnego, układ funkcjonalny korzystny dla celów mieszkalnych.
Działka nr 742/112 o pow. 0,1201 ha, niezabudowana, o foremnym prostokątnym kształcie. Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Kusocińskiego (o nawierzchni asfaltowej) – konieczność wykonania wjazdu nad kanałem ściekowym. Zagospodarowanie – na działce nasadzenia niskie niepielęgnowane, samosiejki. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa w ulicy i w działkach sąsiednich, przez działkę przebiega napowietrzna sieć energii elektrycznej niskiego napięcia, na działce znajduje się słup elektroenergetyczny.
Działka nr 939/4 o pow. 0,2700 ha o regularnym kształcie wydłużonego prostokąta.
Działka położona w bezposrednim sąsiedztwie Wisły, na terenie zalewowym. Brak prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej. Zagospodarwowanie: na działce nasadzenia niskie niepielęgnowane, samosiejki.

UWAGA: istnieje niezgodność pomiędzy ujawnionym w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów, w księdze wieczystej ujawnione jest prawo własności przysługujące (...) na prawach wspólności usatwowej majątkowej małżeńskiej, w rejestrze gruntów natomiast na zasadach współwłasności ułamkowej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 480 346,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 320 230,67 zł (2/3 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 48 034,60 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w podanej wysokości: na rachunek bankowy komornika przy czym decyduje data faktycznego wpływu rękojmi na rachunek bankowy komornika (data uznania rachunku bankowego komornika) lub w gotówce w kasie kancelarii najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację, tj. do dnia 18.07.2016 r.).

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia
na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia
o przysądzaniu własności.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (33) 845 14 83

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jawiszowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone