strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada
Nieruchomość gruntowa wraz z zabudowaniami
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-23
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa wraz z zabudowaniami
Cena wywoławcza: 363 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3655/10 i inne
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

23 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr VIII odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki budowlane nr 410, 411 i 412 zabudowane budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym
i garażem położone w Zgierzu przy ul. Iglastej 2,4,6 (2-6), dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzi księgę wieczystą numer LD1G/00020235/0,

stanowiącej obecnie własność: Klaudia Starosta,

a poprzednio własność dłużników: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 484 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania to jest kwotę 363 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 48 400,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (Sygn. akt KM 3655/10 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 262/13).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Iglasta
Miasto: Zgierz
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone