strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Działka nr 3863 o powierzchni 3 991 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem kurnika
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-10
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 3863 o powierzchni 3 991 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem kurnika
Cena wywoławcza: 417 010,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 911/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00004186/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy ul. Aleja 1 Maja 5a, w sali nr 201, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, w skład której wchodzi działka nr 3863 o powierzchni 3 991 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem kurnika. Działka o kształcie regularnym, ogrodzona siatką handlową z metalową bramą i furtką od frontu. Na działce zlokalizowany słup energetyczny z linią niskiego napięcia.

 

Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 200,00 m2, w zabudowie wolnostojącej, z piętrami przechodnimi poddaszem użytkowym i garażem dostawionym do budynku, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.

 

Budynek kurnika o powierzchni użytkowej 853,60 m2, w zabudowie wolnostojącej, parterowy, bez podpiwniczenia, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty betonowe. Ściany murowane. Tynki cementowowapienne. Dach kryty eternitem. Na suficie styropian 10, obity folią. Okna przemysłowe. Drzwi i bramy metalowe. Posadzki betonowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz instalacje specjalistyczne związane z produkcją. Budynek ogrzewany (piec węglowy 200 kW). W ewidencji gruntów nieruchomość figuruje jako „teren mieszkaniowy”;

należącej do dłużnika: (…),  

położonej: Szamotuły, ul. Lipowa 72,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00004186/4.

 

Suma oszacowania wynosi 625 515,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 417 010,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 62 551,50. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lipowa 
Miasto: Szamotuły
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone