strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Zygmański
Udziały w lokalu mieszkalnym o pow. 48,97 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-11
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udziały w lokalu mieszkalnym o pow. 48,97 m2
Cena wywoławcza: 55 837,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 535/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1S/00163333/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Zygmański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

11 lipca 2016 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136, odbędzie się:

 

  • godz. 10:00 pierwsza licytacja udziału do 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 27 położonym w Szczecinie przy ul. Maciejewicza 32, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00163333/5, należącego do dłużnika;
  • godz. 10:15 pierwsza licytacja udziału do 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 27 położonym w Szczecinie przy ul. Maciejewicza 32, dla którego Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00163333/5, należącego do dłużnika.

 

Licytowany lokal położony jest na IX piętrze w budynku wielorodzinnym. Składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Posiada powierzchnię użytkową 48,97 m2. Funkcjonalność lokalu jest przeciętna jak na taką powierzchnię. Wejście do pomieszczeń z korytarza. Kuchnia widna. Łazienka z wc osobno. Z jednego pomieszczenia można dostać się na balkon.

 

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego do dłużnika wynosi 74 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 837,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 445,00 zł.

 

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego do dłużnika wynosi 74 450,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 837,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 7 445,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie

52 1240 3927 1111 0010 4447 2349

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać dnia 28.06.2016 r. w godz. 9:00-9:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Maciejewicza
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone