strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 857 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-05
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 857 m2
Cena wywoławcza: 520 828,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2229/13
Opis:

 

 

 

Sygn. akt KM 2229/13

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 lipca 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 24 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny, al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana – działka nr 55/10 o pow. 857,00 m2 położona w miejscowości: Łowęcin, ul. Szkolna 13 posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1a o nr KW PO2P/00090382/9. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z dwoma lokalami mieszkalnymi z oddzielnymi wejściami o pow. użytkowej 210,78 m2, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Wg oświadczenia dłużników na ww. nieruchomości ustanowiona została służebność na działce nr 55/10 na rzecz Mieczysława Sowińskiego – bezpłatne dożywotnie prawo użytkowania na 55 lat – brak wpisu do KW. Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 694 438,00 zł, w tym wartość rynkowa prawa własności gruntu działki 165 855,00 zł. Wartość rynkowa służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez działkę nr 55/10 na rzecz działki nr 55/12 wynosi: 3 550,00 zł. Wartość rynkowa służebności osobistej polegającej na prawie bezpłatnego dożywotniego użytkowania działki nr 55/10 na rzecz (…) wynosi: 139 475,00 zł. Cena wywołania wynosi 520 828,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto komornika rękojmię w kwocie: 69 443,80 zł.

Rękojmia winna być uiszczona na konto komornika w BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji jak również może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 28.06.2016 r. godz. 14:00.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szkolna
Miasto: Łowęcin
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone