strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Krasnymstawie Joanna Sawicka-Iwaniuk
Nieruchomość rolna o pow. 0,5041 ha i 0,0704 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-07
Godzina: 10:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość rolna o pow. 0,5041 ha i 0,0704 ha
Cena wywoławcza: 495,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 67/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy Rewiru przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Joanna Sawicka zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 lipca 2016 r. o godz. 10:15

 

w sali Sądu Rejonowego w Krasnymstawie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, rolnej, składającej się z działek nr 43 o pow. 0,5041 ha i 23 o pow. 0,0704 ha, położonych w miejscowości Krasne, stanowiących własność dłużnika: (…).

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego w Krasnymstawie nr KW ZA1K/00016475/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: działka nr 43 -  6 265,00 zł, działka nr 23 – 661,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

za działkę 43 – 4 698,75 zł,

za działkę 23 – 495,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłat rękojmi na rachunek bankowy Komornika:

90 1020 1563 0000 5002 0013 6911

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Chełmie

można dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem licytacji.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (82) 576 22 40

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rejowiec Fabryczny
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone