strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska
Lokal mieszkalny w Bogatyni
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-04
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Bogatyni
Cena wywoławcza: 82 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 911/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 lipca 2016 r. o godz. 10:30

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako lokal mieszkalny nr 15 stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Bogatyni przy ul. Chopina 20, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00021587/2 wraz z udziałem w wysokości 17/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 160/30, 4856 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1Z/00021119/1. Lokal mieszkalny nr 15 zlokalizowany jest na IV kondygnacji (III piętro) pięciokondygnacyjnego bloku mieszkalnego, wzniesionego w latach 80 XX wieku, w technologii żelbetowej wielkiej płyty. W skład powierzchni użytkowej wchodzą trzy pokoje (w tym jeden z balkonem), kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej zgodnie z księgą wieczystą 48,30 m2. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z zewnętrznej sieci grzewczej. Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 110 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 82 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 11 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium SA 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 723 62 63

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chopina
Miasto: Bogatynia
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone