strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach mgr Leszek Zając
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, udział w1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-05
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, udział w1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej
Cena wywoławcza: 124 200,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 155/09
Opis:

 

 

 

    OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Leszek  Zając  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 lipca 2016 r. o godz. 13.30

 

w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XXV odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1) Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0011 Wola Kopcowa, arkusz nr 1, jako działka nr 292/3 o pow. 0,2480 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00065043/3;

 

2) Udziału 1/3 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Kopcowa, gmina Masłów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów obręb 0011 Wola Kopcowa, arkusz nr 1, jako działka nr 292/4 o pow. 0,0305 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00049408/2. 

 

Nieruchomość - działka nr 292/3 o powierzchni 0,2480 ha oszacowana jest na kwotę:
165 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:
124 200,00 zł.

Udział 1/3 w nieruchomości - działce nr 292/4 o powierzchni 0,0305 ha oszacowany jest na kwotę: 6 800,00 zł.

Cena wywoławcza udziału w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 5 100,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy nr

22 1020 2629 0000 9002 0015 8741

lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym, z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi, złożonej w kancelarii komornika. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w przepisie art. 976 § 1 k.p.c.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. (41) 361 02 01.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wola Kopcowa
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone