strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Jeleniej Górze Jerzy Wydro
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,20 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-06
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,20 m2
Cena wywoławcza: 74 362,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 261/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 764 60 50 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 lipca 2016 r. o godz. 14:15

 

w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Adama Mickiewicza 21 w sali nr 124 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny (2 pokoje), stanowiący odrębną nieruchomość nr 77 o pow. użytkowej 38,20 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow. 2,90 m2 położony w budynku wielorodzinnym w Jeleniej Górze przy ul. Wita Stwosza 20, objęty księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze nr JG1J/00084860/6. Właścicielem tej nieruchomości jest dłużnik: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 99 150,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 74 362,50 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 9 915,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika w

PKO BP SA O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069.

Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją,  operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika, a na trzy dni przed licytacją akta zostaną przekazane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wita Stwosza
Miasto: Jelenia Góra
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone