strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Działka o pow. 336 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-06
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 336 m2
Cena wywoławcza: 120 800,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 758/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka (91) 321 21  24 Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 lipca 2016 r. o godz. 14:45

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu sala 205 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

Nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 12.08.2063 r. oznaczonej nr 365/2 obręb 05 Świnoujście o powierzchni 336 m2 znajdującej się w miejscowości Świnoujście przy ul. Gdyńskiej 46A, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym będącym przedmiotem odrębnej własności. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1W/00024946/2 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Teren działki oznaczonej nr 365/2 ma kształt nieregularny zbliżony do litery „P”. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, wybudowany w technologii tradycyjnej. Budynek mieszkalny niepodpiwniczony, parterowy + nieużytkowe poddasze o powierzchni użytkowej 76,32 m2 znajduje się w dostatecznym stanie technicznym (liczne ślady korozji biologicznej). W budynku odcięta bieżąca woda, kanalizacja i energia elektryczna. Brak ogrzewania. Od strony frontu duży taras, pokryty terakotą, całkowicie zdewastowaną. Nieruchomość składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Standard wykończenia dostateczny.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 161 067,00 zł.

I Cena wywołania wynosi: 120 800,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 16 106,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 5 lipca 2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gdyńska
Miasto: Świnoujście
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone