strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza
Działki, budynek mieszkalny o pow. 350,93 m2, garaż
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-05
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, budynek mieszkalny o pow. 350,93 m2, garaż
Cena wywoławcza: 724 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 913/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

5 września 2016 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydziale VI Cywilnym z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali B-126 odbędzie się:

 

DRUGA    LICYTACJA

 

nieruchomości opisanych jako: nieruchomości położone w miejscowości Michałowice, ul. Wspólna 4 (gm. Michałowice), objętych księgami wieczystymi KR1S/0031101/1 (składająca się z działki ewidencyjnej 826/15 o pow. 0,0574 ha) oraz KR1S/0016381/6 (składająca się z działki ewidencyjnej 826/11 o pow. 0,0292 ha) stanowiących całość gospodarczą. Nieruchomość objęta księgą wieczystą KR1S/00014223/7 (składająca się z działki 826/9 o pow. 0,0671 ha) w której dłużnik posiada udział wynoszący 12/120 całości stanowi drogę wewnętrzną będącą ul. Wspólną i zapewnia obu ww. nieruchomościom dostęp do drogi publicznej. Działki nr 826/15 oraz 826/11 posiadają kształt regularny, zbliżony do prostokąta, położone są na stoku południowym z nieznacznym pochyleniem w kierunku południowo-wschodnim. Nieruchomości te posiadają uzbrojenie w następujące media: prąd, woda, gaz oraz biologiczną oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym. Działki nr 826/15 i 826/11 są ogrodzone od strony północnej, południowej i wschodniej, zaś na ich terenie znajduje się zadbana i pielęgnowana zieleń. Działka 826/15 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym posiadającym 1 kondygnację podziemną oraz nadziemną wraz z zaadaptowanym poddaszem i strychem. Łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 350,93 m2 (w tym powierzchnia piwnic wynosi 102,29 m2). Budowa budynku rozpoczęła się 1995 r. Budynek posiada instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną z biologiczną oczyszczalnią ścieków z drenażem rozsączającym, gazowa. Centralne ogrzewanie zasilane jest piecem gazowym dwufunkcyjnym kondensacyjnym. W budynku zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe (salon, łazienki, wc oraz wiatrołap). Ponadto w budynku znajduje się instalacja alarmowa, instalacja radiowo-telewizyjna, telefon stacjonarny oraz sejf. Budynek znajduje się dobrym stanie technicznym. Działka 826/11 zabudowana jest garażem wolnostojącym dwustanowiskowym posiadającym jedną kondygnację oraz strych. Powierzchnia budynku garażu wynosi 46,22 m2  w tym garaż dwustanowiskowy o pow. 34,56 m2 oraz pomieszczenia gospodarcze o pow. 11,66 m2. Budynek posiada instalację elektryczną, jest podłączony do biologicznej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym oraz wentylacje. Budynek posiada dwie bramy z napędem elektrycznym firmy Hormann oraz podwójne drzwi ocieplone firmy Hormann. Dojazd do ww. nieruchomości zorganizowany jest przez nieruchomość składającą się z działki 826/9 o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, stanowiącą własność prywatną w której udział posiada również dłużnik. Dojazd utwardzony umożliwia dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Właścicielem nieruchomości objętych księgą wieczystą KR1S/0031101/1 oraz KR1S/0016381/6  jest dłużnik (…) w całości. Właścicielem udziału wynoszącym 12/120 części w nieruchomości objętej księgą wieczystą KR1S/00014223/7 jest dłużnik (…). Nieruchomości objęte księgami wieczystymi KR1S/0031101/1 oraz KR1S/0016381/6 wraz z udziałem w nieruchomości wynoszącym 12/120 całości objętej księgą wieczystą KR1S/00014223/7 stanowią całość gospodarczą, dlatego też muszą podlegać łącznej sprzedaży.

 

Nieruchomości stanowiące całość gospodarczą składające się z nieruchomości objętej księgami wieczystymi KR1S/0031101/1 oraz KR1S/0016381/6 wraz z udziałem w nieruchomości wynoszącym 12/120 całości objętej księgą wieczystą KR1S/00014223/7 oszacowane zostały na łączną kwotę: 1 086 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 724 000,00 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 108 600,00 zł.

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr:

97 8619 0006 0030 0025 8052 0001

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 913/15 i inne lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE (12) 414 38 27 wew. 92

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wspólna
Miasto: Michałowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone