strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal o pow. 44,50 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-10
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal o pow. 44,50 m2
Cena wywoławcza: 87 502,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2874/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

10 sierpnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 4, o pow. użyt. 44,50 m2 + przynależna piwnica nr 4 o pow. 8,6 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, 2 przedpokoi i łazienki z wc, położony jest na I piętrze czterokondygnacyjnego budynku nr 4A, przy ul. Szenwalda w Tarnowie. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stanowi własność dłużnika: (…) i nie posiada założonej księgi wieczystej, a znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Jaskółka w Tarnowie.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę 116 670,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 87 502,50 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złote 50/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika:

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 28 lipca 2016 r. oraz 3 sierpnia 2016 r. w godz. od 10:00 do 11:00, zaś operat szacunkowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Radlna
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone