strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow
Działki o łącznej pow. 29213 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-04
Godzina: 12:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 29213 m2
Cena wywoławcza: 672 525,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1315/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Mirosław Markow zawiadamia, że w dniu

 

4 sierpnia 2016 r. o godz. 12:45

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Wydziale VI Cywilnym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 w sali nr K-123 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Iwanowicach Dworskich, składającej się z działek ewid. o łącznej pow. 29 213 m2, na którą składają się działki o nr: 85/3 o pow. 61 m2, 85/4 o pow. 756 m2, 85/5 o pow. 28 396 m2 wraz z zabudowaniami: dom jednorodzinny o pow. 94,26 m2, budynek gospodarczo-magazynowy o pow. 244,50 m2, budynek inwentarski o pow. 120,43 m2, dla której Sąd Rejonowy w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00004717/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 896 700,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi: 672 525,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 89 670,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, na rachunek bankowy komornika

76 8619 0006 0030 0025 8094 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce F 1 Kraków O. Kraków

albo w kasie Kancelarii. Nieruchomość tę można oglądać w dniu 25 lipca o godz. 10:00-10:20.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 w Krakowie (tel. nr (12) 414 33 64), wyciąg z operatu na stronie internetowej www.markow.pl. Akta egzekucyjne na siedem dni przed terminem licytacji będą przekazane do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VI Cywilny. Wobec powyższego akta będzie można przeglądać w ww. wydziale Sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Pozostają w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej albo nie ujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia (art. 1000 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Iwanowice Dworskie
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone