strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Działka o pow. 0,0487 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-21
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0487 ha
Cena wywoławcza: 265 076,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2559/13 i inne
Opis:

 

 

 

Sygn. akt KM 2559/13 połączona trwale z KM 2560/13, KM 2561/13, KM 2562/13

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 - działając na podstawie art. 953 kpc - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 lipca 2016 r. o godz. 9:00.

 

w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako działka gruntu oddana w wieczyste użytkowanie i budynek stanowiący odrębną nieruchomość - działka nr 23 o pow. 0,0487 ha położona w miejscowości Poznań, ul. Żerkowska/Żerkowska 8. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO2P/00040059/1. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 168,00 m2, prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 23 o powierzchni 0,0487 ha. Właściciel gruntu - Miasto Poznań.

Użytkownikiem wieczystym i właścicielem zainwestowania jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 353 435,00 zł,

w tym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego wynosi 70 610,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 265 076,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości 35 343,50 zł. Rękojmia winna być uiszczona na konto komornika w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji jak również może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 15.07.2016 r. godz. 10:00.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żerkowska
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone