strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
PPH "Sojda" Leszek Sojda w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż praw na nieruchomościach i budynków na nich posadowionych
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-04
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż praw na nieruchomościach i budynków na nich posadowionych
Cena wywoławcza: 528 898,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Dłużnika Leszka Sojdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Sojda” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Staszowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż praw na nieruchomościach i budynków na nich posadowionych

 

Przedmiotem sprzedaży są prawa na nieruchomościach wraz z prawem własności budynków posadowionych na nich, wchodzących w skład masy upadłości dłużnika Leszka Sojdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PPH „Sojda” w upadłości likwidacyjnej w Staszowie.

Charakterystyka przedmiotu sprzedaży:

I. Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem własności budynku w stanie nieukończonym oraz garażu, działka nr 1337/2 w Grzybowie, KW KI1A/00021988/8;

II. Pr. wł. nier. gruntowej niezabudowanej, działki nr 637, 632, 638, 639, 237/7, w Koniemłotach, KW KI1A/00009602/9;

III. Pr. wł. nier. gruntowej niezabudowanej, działki nr 472, 49, 10, 230/5, 159, 142, 110, 243/7, 45, 105, 170, 171, 115, 130, w Koniemłotach, KW KI1A/00032836/8;

IV. Pr. wł. nier. gruntowej niezabudowanej, działki nr 402/2, 403/1, 406/2, 407/1, 120, 28, 64/1, 88, 336/2, 198, 260, 278/7, 215, 294/2, 340/2, 209, 288, 334, 121, 211, 213, 290, 292/2, 312, 338/2, 337, 347/1, w Sielcu, Koniemłotach i Grzybowie, KW KI1A/00025528/4;

V. Pr. wł. nier. gruntowej niezabudowanej, działki nr 309, 313, 338, 16/1, 179/2, w Grzybowie i Sielcu, KW KI1A/00001203/6;

VI. Pr. wieczystego użytkowania nier. gruntowej niezabudowanej, działka nr 1338/5, w Grzybowie, KW KI1A/00030185/5;

VII. Pr. wiecz. uż. nier. gruntowej niezabudowanej, działka nr 1335, w Grzybowie, KW KI1A/00035867/5;

VIII. Pr. wł. nier. gruntowej niezabudowanej, działka nr 465, w Grzybowie, KW KI1A/00031893/8.

 

Cena wywoławcza na przedmiot umowy określony w pkt I-VIII wynosi 528 898,00 zł netto + należny podatek.

Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej. W przypadku złożenia przynajmniej dwóch ofert, obejmujących ten sam zakres, zostanie przeprowadzona aukcja.

Zainteresowani winni składać oferty do dnia 1 lipca 2016 r., do godz. 14:00 w siedzibie Syndyka: ul. Warszawska 31, lok. 16, (25-518) Kielce lub przesłać na ten adres listem poleconym. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu przesyłki do adresata.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, opatrzonej dopiskiem „Oferta na przetarg PPH „Sojda” Leszek Sojda V GUu 1/14” oraz „nie otwierać”. Do dnia 1 lipca 2016 r. oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, przedstawić dowód wpłaty wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu-Zdroju o numerze 09 8517 0007 0007 0645 4997 0004. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 w dniu 4 lipca 2016 r. o godzinie 10:00, sala XXV. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego-komisarza i oferentów.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący. Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Syndyka.

Dodatkowe informacje można uzyskać od syndyka nr tel. 600 812 903.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Staszów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone