strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Działka o pow. 502 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym, garażem i budynkiem gospodarczym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 502 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym, garażem i budynkiem gospodarczym
Cena wywoławcza: 142 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3107/13
Opis:

 

 

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1A/00046715/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 5a, w sali nr 206, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w skład której wchodzi działka nr 2799/1 o powierzchni 502 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, garażem oraz budynkiem gospodarczym.

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny (parter, częściowo użytkowe poddasze), częściowo podpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym w konstrukcji drewnianej. Powierzchnia użytkowa: 102,00 m2.

Garaż – murowany budynek w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Powierzchnia użytkowa: 16,50 m2.

Budynek gospodarczy jest to obiekt kilkudziesięcioletni, wybudowany w technologii tradycyjnej na rzucie prostokąta. Przykryty stropodachem prefabrykowanym, pokrytym papą. Stan techniczny należy określić jako średni. Powierzchnia użytkowa  8 m2.

Część niezabudowana jest zagospodarowana trawnikiem wraz z nasadzeniami w postaci roślin i krzewów ozdobnych. W wypisie z rejestru gruntów nieruchomość widnieje jako „tereny mieszkaniowe”,

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Wronki ul. Nowowiejska 45,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00046715/8.

 

Suma oszacowania wynosi 213 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 142 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 21 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nowowiejska
Miasto: Wronki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone