strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek
Niezabudowana nieruchomość o pow. 29 883 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-05
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 29 883 m2
Cena wywoławcza: 735 248,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1770/15
Opis:

 

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Paweł Bobek (tel. (61) 852 45 60, fax 852 82 88) ogłasza, że dnia

 

5 września 2016 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Pawła Bobka mieszczącej się w Poznaniu, przy ul. Wrocławskiej 6/40, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

niezabudowanej nieruchomości położonej w: 62-095 Murowana Goślina, Długa Goślina, obręb ewidencyjny Długa Goślina nr 302111_5.0004, działka nr 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 19/14, 19/15, 19/16, 19/17, 19/18, 19/19, 19/20, o powierzchni 29 883,00 m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalną o charakterze rezydencjonalnym, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO1P/00161877/8.

 

Suma oszacowania wynosi 1 470 497,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 735 248,50 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest 147 049,70 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Długa Goślina
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone