strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Zachód Sławomir Michalik Kancelaria Komornicza w Katowicach
Działka 34/1 o pow. 292,00 m2 z budynkiem jednorodzinnym121,68 m2
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-26
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka 34/1 o pow. 292,00 m2 z budynkiem jednorodzinnym121,68 m2
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2449/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sławomir Michalik
(tel., fax (32) 200 01 46) ogłasza, że w dniu

 

26 lipca 2016 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód ul. Warszawska 45, sala nr 225 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

2/3 nieruchomości stanowiącej: prawo własności nieruchomości gruntowej, składającej się z jednej działki gruntu o nr ewid. 34/1 o powierzchni 292,00 m2 na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zwartej o powierzchni użytkowej 121,68 m2. Nieruchomość mimo przylegania do ul. Brynowskiej administracyjnie położona jest przy ul. Różyckiego. Jako sposób korzystania w księdze wieczystej wpisano: działka gruntu;

położonej: Katowice, Różyckiego 37,

dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr [NKW: KA1K/00018899/9].

 

Suma oszacowania wynosi 366 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 274 875,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 36 650,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING BSK SA O. Katowice 30 1050 1214 1000 0007 0006 3506,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 – Sekcja Egzekucyjna Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 200 01 46

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Różyckiego
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone