strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek
Samochód osobowy Ford KA, r. prod. 2002
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-27
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Samochód osobowy Ford KA, r. prod. 2002
Cena wywoławcza: 2 250,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1266/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agata Kwolek mający kancelarię we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 51/52 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu:

 

27 lipca 2016 r. o godz. 10:00

 

we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8, Dom Aukcyjny odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

następujących ruchomości stanowiących własność dłużnika w sprawie Km 1266/15:

 

Lp.

Nr protok. zajęcia

Nazwa

ruchomości

 

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania jednostkowa

jednostkowa

łączna

 

 

1

 

 

1

Samochód osobowy Ford KA kolor srebrny metalik

rok. prod. 2002
nr rej. DW354KE

VIN WFOBXXWPRB2B76220,

 

 

 

1,00

 

 

4 500,00

 

 

4 500,00

 

 

2 250,00

 

Zgodnie z art. 867 § 2 kpc cena wywołania na drugiej licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Jednocześnie komornik informuje, iż w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535) wystawia faktury VAT.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji – w miejscu i czasie oznaczonym wyżej oraz na stronie internetowej: www.komornik-wroc.pl oraz www.licytacje.komornik.pl.

 

UWAGA:

Licytacja moze się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem telefonu (71) 342 91 91

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wodzisławska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone