strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działki gruntu o nr ew. 282 i 289/1 obręb 15 o łącznej powierzchni 6200,00 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-13
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki gruntu o nr ew. 282 i 289/1 obręb 15 o łącznej powierzchni 6200,00 m2
Cena wywoławcza: 1 477 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1147/13
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 na podstawie art.953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

13 lipca 2016 r. o godz. 15:00

 

w Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 1 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Majdanie, gm. Wiązowna, ul. Piękna 42 i 42A składającej się z działki gruntu o nr ew. 282 i 289/1 obręb 15 o łącznej powierzchni 6200,00 m2 będącej własnością dłużnika w sprawie KM 1147/13 – (…).

Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku pod nr KW WA1O/00015418/7.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 300 m od Trasy Lubelskiej, dojazd do działki ulicą o nawierzchni z kostki Bauma z chodnikiem. Do działki doprowadzona jest energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja lokalna.

Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntu przylegających do siebie i tworzących całość gospodarczą, dz. 282 ma pow. 4 900 m2, działka 289/1 ma pow. 1 300 m2. Na terenie działki zamontowane są dwie wieże telefonii komórkowej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, produkcyjno-magazynowym, warsztatowym, magazynowym, mieszkalno-biurowym.

Budynek mieszkalny jest obiektem parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym wybudowanym w 1980 r. o pow. użytkowej 160 m2.

Kompleks produkcyjno-magazynowy przylega do budynku mieszkalnego, jest obiektem w części 2-kondygnacyjnym , w części parterowym , niepodpiwniczonym, w budynku znajduje się kotłownia. Budynek został wybudowany w 1980 r., pow. użyt. budynku wynosi ok. 550 m2.

Budynek warsztatowy jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym, wybudowanym w 1990 r. o pow. użyt. 190 m2.

Budynek mieszkalno-biurowy jest obiektem 2-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wybudowanym ok. 1980 r., budynek nie uzyskał pozwolenia na cele mieszkalne, użytkowany faktycznie jest jako mieszkalny. Pow. użyt. tego budynku wynosi 140 m2.

Budynek magazynowy jest obiektem parterowym, w części z poddaszem, niepodpiwniczonym, wolnostojącym o pow. użyt. 293 m2, budynek został wybudowany w 1990 r. Do budynku od strony zachodniej dobudowane parterowe biuro o pow. użyt. 10 m2.

Na nieruchomości od ulicy zlokalizowany jest budynek parterowy, murowany, wybudowany w 1940 r., w złym stanie technicznym, do rozbiórki.

W dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność osobista na rzecz (…): dożywotnie i nieodpłatne zamieszkiwanie w budynkach znajdujących się na nieruchomości. Wartość tej służebności osobistej oszacowano na kwotę 300 000,00 zł.

   

Nieruchomość bez uwzględnienia obciążeń oszacowano na kwotę 1 970 000,00 zł,  cena wywołania wynosi 1 477 500,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy  oszacowania, tj. kwoty 197 000,00 zł na konto komornika: PKO BP SA XII O. Warszawa 95 1020 1127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wadium może być również złożone w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Akta sprawy można przeglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym Otwocku, Wydziale Cywilnym.

Nieruchomość można oglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piękna
Miasto: Majdan
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone