strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Busku-Zdroju Paweł Masalski
Nieruchomości gruntowe niezabudowane o pow. 0,2600 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-26
Godzina: 08:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe niezabudowane o pow. 0,2600 ha
Cena wywoławcza: 46 624,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 696/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Paweł Masalski Kancelaria Komornika zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

26 lipca 2016 r. o godz. 8:30

 

w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczona jako działka ewidencyjna o numerze 868 o powierzchni 0,2600 ha, objęta księgą wieczystą numerem KI1B/00066508/8, położona w obrębie 0011 Pierzchnica, gmina Pierzchnica, jednostka ewidencyjna Pierzchnica, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie. Teren działki niezagospodarowany, porośnięty trawą, bez dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenie terenu w urządzenia infrastruktury technicznej pełne - wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz, energia elektryczna i telekomunikacyjna oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej, objęta księgą wieczystą numerem KI1B/00048289/4, składająca się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 50/11, 50/12, 50/35 o łącznej powierzchni 0,2626 ha, położonych w miejscowości Pierzchnianka. Przedmiotowe działki, tj. 50/11, 50/12, 50/35 wraz ze składnikami budowlanymi i roślinnymi znajdującymi się na przedmiotowej nieruchomości tworzą jedną całość użytkową. Działka numer 50/11 to zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Działka oznaczona numerem 50/35 to utwardzony plac składowy. Na działce oznaczonej numerem 50/12 posadowiony jest budynek usługowo-handlowy, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 349,9 m2, znajduje się parking dla samochodów, dwie bramy wjazdowe i nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Teren nieruchomości częściowo ogrodzony, w całości zagospodarowany.

Nieruchomości jako działki objęte w wyżej wymienionych księgach wieczystych stanowią własność dłużników: (…) na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

 

Nieruchomość objęta księgą wieczystą numerem KI1B/00066508/8, oznaczona jako działka ewidencyjna o numerze 868 oszacowana jest na kwotę: 62 166,00 zł,

Nieruchomość objęta księgą wieczystą numerem KI1B/00048289/4, oznaczona jako działki ewidencyjne o numerze 50/11, 50/12, 50/35 oszacowana jest na kwotę: 732 405,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji nieruchomości objętej księgą wieczystą numerem KI1B/00066508/8 (działa numer 868) wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 46 624,50 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji nieruchomości objętej księgą wieczystą numerem KI1B/00048289/4 (działki numer 50/11, 50/12, 50/35) wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 549 303,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. działki numer 868 w wysokości 6 216,60 zł, oraz nieruchomości, tj. działek o numerach 50/11, 50/12, 50/35 w wysokości 73 240,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce, na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Pierzchnica
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone