strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej ALEKSANDRA ŻELEWSKA-STARAK
Zabudowana nieruchomość o pow. 16 656 m2 oraz działki o pow. 2 015 m2 i 4 budynki oddane w użytkowanie w 2014 r.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-22
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 16 656 m2 oraz działki o pow. 2 015 m2 i 4 budynki oddane w użytkowanie w 2014 r.
Cena wywoławcza: 19 466 800,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1241/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandra Żelewska-Starak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej odbędzie się w dniu

 

22 lipca 2016 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej przy ul. Brukowej 5a w Rudzie Śląskiej odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej, przy skrzyżowaniu ul. Zabrzańskiej i 1-go Maja, tj.;

̶          prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach geodezyjnych 1002/51, 1030/51, 1031/51, 1000/49, 1001/49  o łącznej pow. 16 656 m2,

oraz

̶          prawa własności działek gruntu nr 845/51, 839/49 o łącznej pow. 2 015 m2 – czyli grunt o pow. razem wszystkie działki 18 671 m2,

̶          budynków 1 kondygnacyjnych w konstrukcji stalowej oznaczonych jako segmenty A, B, C, D o powierzchniach użytkowych odpowiednio: 1 783 m2, 1 968 m2, 1 560 m2, 1 016 m2 (razem 6 327 m2), oddanych do użytkowania w 2014 r.

 

Dla ww. nieruchomości są prowadzone Księgi Wieczyste nr: GL1S/00042666/0, GL1S/00042671/8, GL1S/00042665/3, GL1S/00042664/6 w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 29 200 200,00 zł brutto (słownie dwadzieścia dziewięć milionów dwieście tysięcy dwieście złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 19 466 800,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 2 920 020,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwadzieścia złotych) na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Gliwicach 16 1050 1298 1000 0090 3048 7129 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację wraz z podaniem sygnatury KM „Km 1241 i pozostałe” lub książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Aleksandra Żelewska-Starak, informuje, iż licytacja może nie dojść do skutku, bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Zabrzańska/ 1 Maja
Miasto: Ruda Śląska
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone