strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak Kancelaria Komornicza w Dzierżoniowie
Lokal mieszkalny o pow. 200,40 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-09
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 200,40 m2
Cena wywoławcza: 238 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 959/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 sierpnia 2016 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy ul. Świdnickiej 51, w sali nr 200, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika: (…),

stanowiącej: nieruchomość lokalową, mieszkaniową nr 1 w budynku nr 4 przy ul. Stefana Żeromskiego w Dzierżoniowie (działka nr 513, obręb Przedmieście). Lokal o powierzchni 200,40 m2 jest położony na parterze i I piętrze budynku jednopiętrowego (zabudowa bliźniacza). Właściciel lokalu ma udział w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego działki w wysokości 1/2. Lokal mieszkalny składa się z 6 pokoi, kuchni, 2 łazienek, 2 WC, spiżarni i korytarzy o podstawowym standardzie. W obrębie lokalu znajdują się pomieszczenia o charakterze gospodarczym w tym garaż o łącznej powierzchni 77,10 m2. Na działce znajduje się też zabudowa gospodarcza o łącznej powierzchni pomieszczeń 152,70 m2, z której korzysta wyłącznie właściciel lokalu.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00005507/1.

 

Suma oszacowania wynosi 318 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 238 500,00. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 31 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 75 9527 0007 0000 1922 2000 0001,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Dzierżoniowie przy ul. Ząbkowickiej 42/7 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 27 22

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Żeromskiego
Miasto: Dzierżoniów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone