strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi
Naczepy należące do dłużnika „POL-TEX METHANE”
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-26
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Naczepy należące do dłużnika „POL-TEX METHANE”
Cena wywoławcza: 160 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi jako organ egzekucyjny działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016, poz. 599), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

26 lipca 2016 r. o godzinie 11:00

w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w Łodzi, Al. Kościuszki 85 pok. 204, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nw. ruchomości należących do Spółki z o. o. „POL-TEX METHANE” z siedzibą
w Rybniku, ul. Jankowicka 23/25, NIP 6330004688.

 

Lp.

Nazwa  pojazdu

/urządzenia

Nr. fabryczny/Vin

Rok prod.

Wartość szacunkowa w zł

1

NACZEPA SPECJALNA AMKIN DCT 800VTL

do prac wiertniczych

120702110801

Brak rejestracji i homologacji

2011

200 000,00

2

NACZEPA SPECJALNA Tri Flo MUD SYS

płuczka do prac wiertniczych

TFIGEFC0

2008- 092

Nr rej. SR 92180

2008

160 000,00

Cena wywołania ww. ruchomości w pierwszej licytacji wynosi 3/4 jej wartości szacunkowej. 

Ruchomości, które nie zostaną sprzedane w pierwszej licytacji przeznaczone zostaną do sprzedaży licytacyjnej w drugim terminie. Druga licytacja odbędzie się w dniu  27.07.2016 r. o godzinie 11:00 w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w Łodzi; al. Kościuszki 85, pok. 204.

Cena wywołania ww. ruchomości w drugiej licytacji wynosi 1/2 wartości szacunkowej.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji wraz z opisem technicznym ruchomości należy dzwonić pod numer (42) 25 30 533/534.

 

Ruchomości będzie można oglądać w dniu każdej licytacji w godzinach od 7.00 do 9.00 w bazie sprzętowej Spółki ALGEO w miejscowości Wola Wydrzyna.

W związku z faktem, że wartość szacunkowa ruchomości przekracza kwotę 4 500,00 zł. nabywca obowiązany jest wpłacić organowi egzekucyjnemu przed rozpoczęciem licytacji wadium
w wysokości 1/10 kwoty jej oszacowania
w gotówce. Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić w gotówce przynajmniej cenę wywołania lub przedstawić czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny, na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może dalej uczestniczyć w licytacji. Pozostałą do zapłaty część wylicytowanej kwoty należy wpłacić organowi egzekucyjnemu najpóźniej do godz. 12.00 dnia następnego.

W związku ze znacznymi wartościami ruchomości Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego

w Łodzi dopuszcza możliwość sprzedaży „bezgotówkowej”, jednak, na chwilę rozpoczęcia pierwszej lub drugiej licytacji tj. na godzinę 11.00 na rachunku depozytowym urzędu -
05 10101371 0105 4613 9120 0000 - musi znajdować się kwota (lub suma kwot) odpowiadająca minimum cenom wywołania (3/4 lub 1/2 wartości szacunkowej) przedmiotowych ruchomości. W/w wpłata jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy  rozliczenia „bezgotówkowego”.

Transakcja jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

Naczelnik Urzędu Skarbowego zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone