strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka
Niezabudowana działka o pow. 6223 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 6223 m2
Cena wywoławcza: 146 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 205/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka zawiadamia na podstawie art. 1013 6 kpc w związku z art. 864 kpc, że w dniu

 

7 września 2016 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny
Szynalik-Żywickiej ul. Piłsudskiego 14,
 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA UPROSZCZONA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Głogoczów, gmina Myślenice, oznaczonej jako niezabudowana, niezagospodarowana działka ewid. nr 206 o pow. 6 223 m2. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta o nachyleniu w kierunku południowym. Urządzenia infrastruktury technicznej w dalszym sąsiedztwie. Dojazd do działki drogą gruntową, poprzez ustanowioną służebność. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem RP – tereny użytków rolnych z wykluczeniem zabudowy innej niż zagrodowa. Dopuszcza się nową zabudowę zagrodową oraz remonty i modernizację zabudowy istniejącej.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i posiada  założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach o nr KR1Y/003002/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 195 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 146 250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu licytacji na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840).

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9.09.2000 r. (Dz.U.2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 1.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Głogoczów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone