strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w Zgierzu
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-06
Godzina: 13:15:00
Przedmiot sprzedaży: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w Zgierzu
Cena wywoławcza: 89 812,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4030/12 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. przepisu art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

 

6 września 2016 roku o godz. 13:15

 

w  Sądzie Rejonowym w Zgierzu I Wydział Cywilny, sala nr VIII

 

odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 6, położonego w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 59 bl. 135;

stanowiących własność dłużników: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 119 750,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 89 812,50 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwanaście 50/100 złotych).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 11 975,00 (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 w PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 4030/12 i inne), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 2670/14).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Parzęczewska
Miasto: Zgierz
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone