strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Czesław Kosiada
Nieruchomości gruntowe niezabudowane o pow. 8.1498 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe niezabudowane o pow. 8.1498 ha
Cena wywoławcza: 1 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 480/08 i 1382/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zgierzu ul. Sokołowska 6 w dniu

 

 

8 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w sali nr X odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

 

nieruchomości:

1.   nieruchomości gruntowej – niezabudowanej działki gruntu numer 231 o łącznej powierzchni 8,1498 ha, położonej w miejscowości Kębliny, ul. Wieżyczki 1, gmina Zgierz, posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu nr KW LD1G/00033593/1,

2.   niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki gruntu nr 96/1, 96/5, 96/7, 96/8, 97/1, 97/3, 97/4, 103/3, 103/4 i 104, położona w miejscowości Grotniki, gm. Zgierz ul. Rozrywkowa 4/7, posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu nr KW LD1G/00033285/9;

w użytkowaniu wieczystym dłużników:

(…)

Nieruchomość gruntowa opisana w LD1G/00033593/1 oszacowana jest na kwotę: 403 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest kwotę: 302 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, tj. 40 300,00 zł.

Nieruchomość gruntowa opisana w KW LD1G/00033285/9, składająca się z działek gruntu niezabudowanych o numerach ewidencyjnych nr 96/1, 96/5, 96/7, 96/8, 97/1, 97/3, 97/4, 103/3, 103/4 i 104 jest oszacowana na kwotę: 302 000,00 zł (słownie: trzysta dwa tysiące zł), w tym:

1)   w części dotyczącej działki nr 96/1 na kwotę 29 000,00 zł;

2)   w części dotyczącej działki nr 96/5 na kwotę 22 000,00 zł;

3)   w części dotyczącej działki nr 96/7 na kwotę 25 000,00 zł;

4)   w części dotyczącej działki nr 96/8 na kwotę 22 000,00 zł;

5)   w części dotyczącej działki nr 97/1 na kwotę 2 000,00 zł;

6)   w części dotyczącej działki nr 97/3 na kwotę 92 000,00 zł;

7)   w części dotyczącej działki nr 97/4 na kwotę 22 000,00 zł;

8)   w części dotyczącej działki nr 103/3 na kwotę 12 000,00 zł;

9)   w części dotyczącej działki nr 103/4 na kwotę 23 000,00 zł;

10)w części dotyczącej działki nr 104 na kwotę 53 000,00 zł.

 

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, to jest kwotę 226 500,00 zł. Cena wywoławcza poszczególnych działek odpowiednio stanowi kwotę:

Ad. 1) 21 750,00 zł;

Ad. 2) 16 500,00 zł;

Ad. 3) 18 750,00 zł;

Ad. 4) 16 500,00 zł;

Ad. 5) 1 500,00 zł;

Ad. 6) 69 000,00 zł;

Ad. 7) 16 500,00 zł;

Ad. 8) 9 000,00 zł;

Ad. 9) 17 250,00 zł;

Ad. 10) 39 750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 30 200,00 zł, ewentualnie 10% ceny oszacowania działki gruntu, tj. odpowiednio:

Ad. 1) 2 900,00 zł;

Ad. 2) 2 200,00 zł;

Ad. 3) 2 500,00 zł;

Ad. 4) 2 200,00 zł;

Ad. 5) 200,00 zł;

Ad. 6) 9 200,00 zł;

Ad.7) 2 200,00 zł;

Ad. 8) 1 200,00 zł;

Ad. 9) 2 300,00 zł;

Ad. 10) 5 300,00 zł.

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu albo na rachunek Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o nr:

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 w PKO BP SA  O. Zgierz

wskazując jednocześnie  nieruchomość bądź działkę, której rękojmia dotyczy.

Protokół opisu i oszacowania nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 480/08 i KM 1382/09), bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu (sygn. akt sąd. I Co 1019/14).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kębliny, Grotniki
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone