strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działka o powierzchni 0,4822 ha zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-15
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o powierzchni 0,4822 ha zabudowana
Cena wywoławcza: 105 015,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1085/13
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 lipca 2016 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rykach z siedzibą przy Kościuszki 15, 08-500 Ryki,  odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużnika: (…), położonej przy  Nowe Zadybie, 08-550 Kłoczew, dla której Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1Y/00019537/0.

Opis nieruchomości:

prawo własności nieruchomości wraz z przynależnościami położonej w Nowym Zadybiu gm. Kłoczew, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1Y/00019537/0 składającej się z działki gruntu nr 161 o powierzchni 0,4822 ha zabudowana murowanym parterowym jednokondygnacyjnym całkowicie podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z garażem w bryle budynku o powierzchni zabudowy 132 m2, murowanym jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 22 m2, murowaną oborą o powierzchni zabudowy 105 m2 oraz murowaną stodołą o powierzchni zabudowy 162 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 157 523,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 105 015,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 752,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 18 10203147 0000 8102 0063 4642.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rykach mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 15, Ryki, 08-500 Ryki.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowe Zadybie
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone