strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Zabudowana nieruchomość o pow. 1 072 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-23
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 1 072 m2
Cena wywoławcza: 31 745,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1579/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach mającego siedzibę przy Alei 1 Maja 5a, w sali nr 301, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 141,20 m2. Dane ewidencyjne: działka nr 6/4 o powierzchni 1 072 m2, obręb 0701 Dobrogostowo, ark. mapy 1. Teren działki gruntowy, trawiasty, niezagospodarowany. Kształt działki regularny, zbliżony do trapezu. Działka nieogrodzona. Budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym, wykonany w technologii tradycyjnej.

Wykaz pomieszczeń:

PARTER: 3 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz, przedsionek.

PODDASZE: 1 pomieszczenie na całej kondygnacji.

Ponadto na działce znajduje się budynek gospodarczy.

W wypisie z rejestry gruntów nieruchomość widnieje jako „tereny mieszkaniowe”;

należącej do dłużnika: (…),

położonej: Dobrogostowo – działka 6/4, gmina Obrzycko,

dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00035637/7.

 

Suma oszacowania wynosi 47 618,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 31 745,33.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 4 761,80. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Dobrogostowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone