strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Zabudowane nieruchomości gruntowe
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-23
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowane nieruchomości gruntowe
Cena wywoławcza: 19 630,23
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2478/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O CZTERECH LICYTACJACH UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 - działając na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 sierpnia 2016 roku

 

w sali nr 200 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział II Cywilny al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań odbędą się cztery drugie licytacje i tak:

 

o godz. 10:00 II licytacja udziału dłużnika (…) wynoszącego 5/100 części w prawie  własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 7/5, 7/7 o łącznej powierzchni 0,1331ha.

Cena oszacowania udziału Jerzego Wiśniewskiego 5/100 części wynosi: 29 445,35 zł.

Cena wywołania (2/3) udziału Jerzego Wiśniewskiego 5/100 wynosi: 19 630,23 zł.

 

o godz. 10:15 II licytacja udziału dłużnika (…) wynoszącego 45/100 części w prawie  własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 7/5, 7/7 o łącznej powierzchni 0,1331ha.

Cena oszacowania udziału Jerzego Wiśniewskiego 45/100 części wynosi: 265 008,15 zł.  

Cena wywołania (2/3) udziału Jerzego Wiśniewskiego 45/100 wynosi: 176 672,10 zł.

 

o godz. 10:30 II  licytacja udziału dłużniczki (…) wynoszącego 5/100 części w prawie  własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 7/5, 7/7 o łącznej powierzchni 0,1331ha.

Cena oszacowania udziału Hanny Wiśniewskiej 5/100 części wynosi: 29 445,35 zł.

Cena wywołania (2/3) udziału Hanny Wiśniewskiej 5/100 wynosi: 19 630,23 zł.

 

o godz. 10:45 II  licytacja udziału dłużniczki (…) wynoszącego 45/100 części w prawie  własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 7/5, 7/7 o łącznej powierzchni 0,1331ha.

Cena oszacowania udziału Emilii Wiśniewskiej 45/100 części wynosi: 265 008,15 zł.

Cena wywołania (2/3) udziału Emilii Wiśniewskiej 45/100 wynosi: 176 672,10 zł.

 

Nieruchomość położona jest  w miejscowości: Poznań, ul. Skibowa 19, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu ul. Młyńska 1 a o nr KW  PO2P/00022674/6. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 196,00 m2.

 

Cała nieruchomość oszacowana została na kwotę 588 907,00 zł w tym wartość rynkowa gruntu działek nr 7/5 i 7/7 wynosi 381 505,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto komornika 4 rękojmie w wysokości: 2 944,53 zł do udziału (…) 5/100 części, 26 500,81 zł do udziału (…) 45/100 części, 2 944,53 zł do udziału (…) 5/100 części oraz 26 500,81 zł do udziału (…) 45/100 części. Rękojmie powinny być wpłacone na konto komornika w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr 40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji jak również może być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00-15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 17.08.2016 r. godz.10:00. Akta postępowania  będzie można oglądać w ww. sądzie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00 również dwa tygodnie przed terminem licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Skibowa
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone