strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Strateg Capital sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
sprzedaż wierzytelności
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-07-26
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: sprzedaż wierzytelności
Cena wywoławcza: 9 658 586,93
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Strateg Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z/s w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35  (sygn. akt VI GUp 9/12), zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki  wierzytelności w łącznej kwocie 9 658 586,93 zł (słownie; dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 93/100)  przysługującej upadłemu od:

- PKM Usługi Górnicze spółka z o.o.  kwota wierzytelności - 73 876,93 zł,

- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych  S.A. kwota wierzytelności - 64 687,14 zł,

- APRIVIA S.A.  kwota wierzytelności -  9 520 022,86 zł.

za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości,  nie niższą  niż  10% łącznej wartości wierzytelności. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem  „OFERTA – sygn. akt VI GUp 9/12”. Ofertę, wyłącznie w formie pisemnej, należy przesłać na adres Kancelarii Adwokackiej adwokata Andrzeja Rajczakowskiego 54-032 Wrocław,  ul. Małopolska 36/2, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ukazania się  ogłoszenia w prasie – liczy się data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Adwokackiej.

Wszelkie informacje o wymogach jakie powinna spełniać oferta oraz warunkach uczestnictwa w przetargu ofertowym  są udzielane pod numerem telefonu 48 694 559 393  i drogą elektroniczną na  adres:  adwokat@rajczakowski.eu.

Oferta wybrana przez syndyka podlega zatwierdzeniu przez Radę Wierzycieli.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie swobodę w wyborze ofert i prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wysogotowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone