strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Judyta Smoleń w upadłości
Sprzedaż nieruchomość mieszkalna położona w Hajdukach Niskich
(nieruchomości - budynki mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-02
Godzina: 15:10:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomość mieszkalna położona w Hajdukach Niskich
Cena wywoławcza: 15 810,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

 

Syndyk sprzeda nieruchomość mieszkalną w Hajdukach Nyskich, powiat Nysa

 

Syndyk masy upadłości Judyty Smoleń osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert:

- nieruchomości mieszkalną – dom jednorodzinny, położony w Hajdukach Nyskich nr 72, powiat Nysa, woj. opolskie (KW nr OP1N/00029824/5),

- za cenę nie mniejszą niż cena oszacowania, tj. 158 100,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych) brutto.

Zainteresowani oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości nr:

Kancelaria syndyka  Bank BZWBK 62 1090 2167 0000 0001 3071 6990

oraz do złożenia oferty zakupu w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „OFERTA - V GUp 5/16 of”, w terminie do dnia 2 sierpnia 2016 roku, godz. 15:00 na adres kancelarii syndyka (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 2 sierpnia 2016 roku o godzinie 15:10.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Syndyka (48-300 Nysa, ul. Sucharskiego 8/2), tel. (77) 433 08 68 lub 886 921 701, mail: syndyk@syndyk-online.com oraz na stronie internetowej www.syndyk-online.com.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Hajduki Nyskie
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone