strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Edyta Pełnikowska
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 161 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-21
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 161 m2
Cena wywoławcza: 304 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 469/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Edyta Pełnikowska zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

21 września 2016 r. o godz. 9:00

 

w IX Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie sala nr 136 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej: działka nr 29 o pow. 161 m2, obręb 2098 Pogodno,  położonej w Szczecinie przy ul. Źródlanej 15, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. 95,60 m2 i garażem wolnostojącym o pow. 27,10 m2, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr SZ1S/00001453/9 w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 406 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi: 304 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 40 600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 20.09.2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Szczecinie przy ul. Struga 78 pok. 501 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi bądź na rachunek bankowy komornika  

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie:

71 1240 3927 1111 0010 4548 9537

(wymagane potwierdzenie przelewu).

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Źródlana
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone